Trip Type: Du lịch nước ngoài

Filter By

Giá tour

Loại hình

Location

Trip date

Về miền đất Phật 4N

Đến Viêng Chăn (Lào), bạn luôn bị hấp dẫn với các điểm du lịch, đặc  biệt  là du lịch tâm linh. Tại đất nước Lào chỉ có 7 triệu dân nhưng có tới 1.400 ngôi chùa lớn nhỏ và ở thủ đô Viêng Chăn nổi tiếng với những cảnh quan như That Luang, Chùa Si Muong, Vườn Tượng Phật, … Phật giáo trở thành quốc giáo từ nhiều thế kỷ nay.

(0 Đánh giá)
From
Catchable fatal error: Argument 1 passed to wp_travel_get_formated_price_currency() must be an instance of float, string given, called in /home/proudvie/public_html/vn/wp-content/plugins/wp-travel/inc/template-functions.php on line 377 and defined in /home/proudvie/public_html/vn/wp-content/plugins/wp-travel/inc/helpers/helpers-price.php on line 970