Miếu Âm hồn ở vị trí ngã tư đường Mai Thúc Loan và Lê Thánh Tôn bên trong cửa Đông Ba, nơi tiếp giáp các phường: Phú Nhơn, Trung Tích và Thái Trạch cũ trong kinh thành Huế.

Cư dân trong vùng lập am thờ để tưởng nhớ những người tử nạn trong sự kiện “Thất thủ kinh đô” 23 tháng 05 năm Ất Dậu (05-07-1885) tại kinh đô Huế. Nay thuộc ranh giới phường Thuận Lộc và Thuận Thành, thành phố Huế.

Gửi phản hồi