Đình làng An Cựu (làng cổ ở Thuận Hóa) thờ phụng các thiên thần, nhân thần của làng, nơi đây đã xuất hiện cờ Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 01-05-1930, và là địa điểm sinh hoạt bí mật của một trong những chi bộ Đảng được tổ chức sớm ở Huế. Nay thuộc phường An Cựu, thành phố Huế.

Gửi phản hồi