Đàn thờ do triều Nguyễn xây dựng vào năm 1894 ở phường Huệ An, có trại lính thần cơ đóng bên cạnh; hàng năm tế vào ngày 24 tháng 05 Âm lịch để tưởng nhớ những người tử nạn trong sự kiện “Thất thủ kinh đô” ngày 23 tháng 05 năm Ất Đậu (05-07-1885) ở Huế. Vị trí cũ ở cuối đường Nguyễn Trãi gặp đường Ông Ích Khiêm (góc Tây Nam trong kinh thành). Nay thuộc phường Thuận Hòa, thành phố Huế.

Gửi phản hồi