Cung An Định được xây dựng vào năm 1917 thời vua Khải Định.

Lúc đầu đây là tiềm để của nhà vua (từ năm 1902).

Công trình kiến trúc chính gồm tam quan, đình Trung Lập, lầu Khải Tường và đài Cửu Tư. Mặc dù là một cung điện của nhà vua song không huy động công quỹ, mà vua Khải Định đã sử dụng lương bổng của mình (do thực dân Pháp chi trả) để xây dựng nên. Từ ngày 01-09-1945, Nguyễn Phước Vĩnh Thụy (nguyên là vua Bảo Đại) cùng mẹ, vợ và các con đã đến ở tại đây sau khi nhà vua thoái vị chấm dứt vĩnh viễn chế độ phong kiến ở Việt Nam.

Cung An Định được xây bên bờ Bắc sông An Cựu, trên đường Phan Đình Phùng đất làng Dương Phẩm, đây vốn là điện thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, về sau thuộc phường Đệ Bát, phường Phú Nhuận, sau năm 1975 có thời gian thuộc phường Vĩnh Lợi, nay lại thuộc phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

Gửi phản hồi