MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN:

Proud Vietnam Travel không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Proud Vietnam Travel thu thập bao gồm:Họ và tên, Địa chỉ, Điện thoại, Email.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:

Thông tin của Khách hàng sẽ không được tiết lộ dưới bất kì hình thức nào. Mọi thông tin chỉ được sử dụng trong việc liên hệ giữa Công ty và Khách hàng khi cần thiết.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Proud Vietnam Travel sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
– Hỗ trợ khách hàng.
– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ.
– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn
– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Proud Vietnam Travel lưu trữ thông tin thu thập từ quý khách hoặc từ trang web để tạo ra một “hồ sơ” cá nhân của quý khách. Chúng tôi không chia sẻ hồ sơ cá nhân của quý khách với các bên thứ ba khác.
Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của quý khách theo yêu cầu của pháp luật và khi chúng tôi tin tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi và / hoặc thực hiện theo một thủ tục pháp lý, lệnh của tòa án, hoặc quá trình hợp pháp trên trang web của chúng tôi.
Đối với thông tin cá nhân, Proud Vietnam Travel chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về sales@huetravels.com.vn.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG:

Tại Proud Vietnam Travel, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Proud Vietnam Travel cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Proud Vietnam Travel cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:
– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
Proud Vietnam Travel hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Proud Vietnam Travel, vui lòng liên hệ qua số điện thoại:(84.234) 393 3266 hoặc email: sales@huetravels.com.vn.